Mua tài khoản từ 3F
Tài khoản quảng cáo Google Ads từ 3F sẽ được cộng thêm 1.350.000 vnd khuyến mãi
Số tiền trong tài khoản
7.000.000vnd
Số tiền khuyến mãi sẽ thêm vào tài khoản sau 1 tháng
1.350.000vnd
Số tiền cần thanh toán
7.000.000vnd
Lưu ý :
- Sau khi tiêu hết tiền trong tài khoản bạn có thể nạp thêm tiền quảng cáo
- Trong trường hợp quảng cáo không được chấp thuận, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền. Xem quy định về hoàn tiền và biểu phí hoàn tiền
Tài khoản đã mua
Ngày mua CID Email quản lý Tình trạng Ngân sách còn lại Nạp thêm tiền