Ads Follow IP
Công Cụ theo dõi IP Click Ads
Theo dõi quảng cáo theo các khung giờ trong ngày, chặn ngay IP Click ảo hoặc khung giờ không có nhân viên làm việc.

Danh sách:
STT CID Ngày xem Trạng thái Action