Chọn tài khoản Adwords
Chưa có tài khoản Adword
Quản lý tài khoản
Cải thiện quảng cáo
Tình trạng Hạng mục Chi tiết
Tình trạng Hạng mục Chi tiết
Chi tiêu
Chi tiêu 7 ngày qua
Chi tiêu 1 tháng qua
So sánh với tháng trước
Theo dõi hiệu quả
Theo dõi conversion
Liên kết với Google Analytics
Theo dõi IP click quảng cáo
Kích hoạt tập tiếp thị lại
Phương án quảng cáo
Phương pháp đấu giá quảng cáo
Sử dụng tùy chỉnh thời gian quảng cáo
Sử dụng tùy chỉnh địa điểm quảng cáo
Sử dụng tùy chỉnh thiết bị hiển thị quảng cáo
Tắt hiển thị quảng cáo trên đối tác
Quảng cáo
Sử dụng Quảng cáo tìm kiếm thích ứng
Sử dụng quảng cáo tìm kiếm động
Sử dụng quảng cáo văn bản
Sử dụng quảng cáo Youtube
Sử dụng quảng cáo Banner (GDN)
Sử dụng tiện ích mở rộng: liên kết
Sử dụng tiện ích mở rộng: gọi điện
Sử dụng tiện ích mở rộng: chú thích
Từ khóa
Điểm chất lượng từ khóa
Sử dụng từ khóa phủ định
Chất lượng trang đích (Mobile)
Tỉ lệ từ khóa 1 từ
Tỉ lệ từ khóa dùng đối sánh rộng
Tỉ lệ từ khóa dùng đối sánh cụm từ
Tỉ lệ từ khóa dùng đối sánh chính xác
Phân bổ
Tỉ lệ quảng cáo vs đối thủ cạnh tranh
Tỉ lệ hiển thị quảng cáo ( Mobile/PC )
Điểm tối ưu

ĐÁNH GIÁ QUẢNG CÁO

Kết quả đánh giá quảng cáo của công cụ Bác Sĩ AdWords giúp chắc chắn rằng bạn hiểu và cài đặt đúng các tính năng của quảng cáo AdWords

Lần cập nhập cuối

đang kiểm tra ...