Theo dõi
Chặn click ảo
Chưa có tài khoản Adword
Quản lý tài khoản
Tính năng chặn click ảo chỉ hoạt động với chiến dịch CPC như Search, Display. Không thể hoạt động với chiến dịch Video hay cài app
Số Lần Click/Hiển thị
Chi Phí Quảng Cáo
Click Không Hợp Lệ
Báo cáo IP click quảng cáo
Click ảo theo chiến dịch
Click ảo theo mạng quảng cáo