Báo cáo hiệu quả
Báo cáo click ảo
Báo cáo IP click
Chưa có tài khoản Adword
Quản lý tài khoản
Google Ads Report
Báo cáo Google Ads từ ngày 28/01/2020 - 27/02/2020
Chi phí

Chi phí cũ :
Hiển thị

Hiển thị cũ :
Click chuột

Click chuột cũ :
Conversion

Conversion cũ :
Hiệu suất quảng cáo
Thiết bị
Độ tuổi
Giới tính
Tỉ lệ hiển thị
Đối thủ cạnh tranh
Quảng cáo tìm kiếm
Quảng cáo hiển thị
Quảng cáo Gmail
Quảng cáo Youtube

Ads tìm kiếm

Chi phí:

Hiển Thị:

Click Chuột:

Conversion:

Chặn click ảo

Theo dõi quảng cáo theo các khung giờ trong ngày, chặn ngay IP Click ảo hoặc khung giờ không có nhân viên làm việc..

Ads hiển thị

Chi phí:

Hiển Thị:

Click Chuột:

Conversion:

Quảng cáo hiển thị (GDN)

Hiện tài khoản của bạn chưa kích hoạt quảng cáo hiển thị. Bạn nên sử dụng quảng cáo hiển thị như giải pháp bám đuôi khách hàng để tăng hiệu quả quảng cáo. Bạn có thể sử dụng công cụ 'Tạo quảng cáo Hiển Thị' để tạo nhanh quảng cáo.
Thiết bị
Độ tuổi
Giới tính
Theo giờ
Tỉnh thành
Mạng lưới

Ads Gmail

Chi phí:

Hiển Thị:

Click Chuột:

Conversion:

Quảng cáo Gmail

Hiện tài khoản của bạn chưa kích hoạt quảng cáo Gmail. Quảng cáo Gmail hiện đang có chi phí quảng cáo rất thấp, và được đánh giá là có hiệu quả quảng cáo cao. Bạn có thể sử dụng công cụ 'Tạo quảng cáo Gmail' để tạo nhanh quảng cáo.
Thiết bị
Độ tuổi
Giới tính
Theo giờ
Tỉnh thành
Mạng lưới
Thiết bị
Độ tuổi
Giới tính
Theo giờ
Tỉnh thành
Mạng lưới