Chưa có tài khoản Adword
Quản lý tài khoản
Tính chi phí quảng cáo
Chi phí quảng cáo trên Google được tính trên mỗi click chuột vào quảng cáo. Vui lòng cung cấp chi phí bạn muốn, chúng tôi sẽ tính hiệu quả quảng cáo cho bạn
Tính theo :
Số tiền
3.000.000 ₫
Số khách
1.000