Chọn tài khoản Adword
Chưa có tài khoản Adword
Quản lý tài khoản
Chặn click ảo
Chọn tài khoản AdWords
${data.adwords_name}
${formatCid(data.adwords_cid)}
Tính năng chặn click ảo chỉ hoạt động với chiến dịch CPC như Search, Display. Không thể hoạt động với chiến dịch Video hay cài app
Số Lần Click
Chi Phí Quảng Cáo
Click Không Hợp Lệ
Báo cáo IP click quảng cáo
Click ảo theo chiến dịch
Click ảo theo mạng quảng cáo
Số IP Click
Trung Bình Tiết Kiệm Được
Số IP đã chặn
Báo cáo IP click quảng cáo
Chiến dịch đang chặn
STT Chiến Dịch Số Click Ads IP Đã Chặn