Google Ads
Tác vụ
Quỹ: 0$
Hoàn tiền
Lưu ý :
- Tài khoản được 3F cung cấp là tài khoản đại lý, sử dụng tiền tệ USD. vì thế có độ uy tín hơn tài khoản mới sử dụng VND
- Sau khi tiêu hết tiền trong tài khoản bạn có thể nạp thêm tiền quảng cáo. Tỉ giá nạp tiền là 27.000 vnd/1 usd. Hệ thống sẽ tự quy đổi và thêm ngân sách cho bạn
- Bạn (người mua) quản lý và chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, video đăng tải trên quảng cáo. 3F không quản lý và chịu trách nhiệm với nội dung quảng cáo do bạn đăng tải
- Nghiêm cấm quảng cáo vi phạm pháp luật và chính sách quảng cáo của quốc gia đang quảng cáo
- Trong trường hợp đang chạy quảng cáo, tài khoản bị tạm ngưng vì vi phạm chính sách, trong trường hợp số tiền nạp lớn hơn số tiền bạn chạy quảng cáo bạn có thể yêu cầu đổi tài khoản hoặc hoàn lại chi phí chưa chạy theo biểu phí hoàn tiền.
Danh sách khoản đã mua
Danh sách tài khoản Google Ads bạn mua từ 3F