Tài khoản Google Ads
Quỹ: 0$
Mua tài khoản Google Ads Tại 3F Solutions
Tài khoản quảng cáo Google Ads từ 3F sẽ được cộng thêm 1,350,000 vnd vào tài khoản sau 30 ngày chạy quảng cáo
Loại 50$ Loại 100$ Loại 300$
Số tiền trong tài khoản
50$
100$
300$
Tặng mã khuyến mãi (*)
1,350,000vnd
1,350,000vnd
1,350,000vnd
Số tiền cần thanh toán
1,300,000vnd
2,600,000vnd
7,800,000vnd

Loại 50$

Tiền trong tài khoản 50 $
Tặng mã khuyến mãi (*) 1,350,000 vnd
Cần thanh toán 1,300,000 vnd

Loại 100$

Tiền trong tài khoản 100 $
Tặng mã khuyến mãi (*) 1,350,000 vnd
Cần thanh toán 2,600,000 vnd

Loại 300$

Tiền trong tài khoản 300 $
Tặng mã khuyến mãi (*) 1,350,000 vnd
Cần thanh toán 7,800,000 vnd
Lưu ý :
- Tài khoản được 3F cung cấp là tài khoản đại lý, sử dụng tiền tệ USD. vì thế có độ uy tín hơn tài khoản mới sử dụng VND
- Sau khi tiêu hết tiền trong tài khoản bạn có thể nạp thêm tiền quảng cáo. Tỉ giá nạp tiền là 26,000 vnd/1 usd. Hệ thống sẽ tự quy đổi và thêm ngân sách cho bạn
- Trong trường hợp đang chạy quảng cáo, tài khoản bị tạm ngưng vì vi phạm chính sách, trong trường hợp số tiền nạp lớn hơn số tiền bạn chạy quảng cáo bạn có thể yêu cầu đổi tài khoản hoặc hoàn lại chi phí chưa chạy
- Trong trường hợp quảng cáo không được chấp thuận, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền. Xem quy định về hoàn tiền và biểu phí hoàn tiền
- Mỗi tài khoản mua từ 3F đều có sẵn mã khuyến mãi trị giá 1,350,000 vnđ. Xem quy định mã khuyến mãi của Google Ads
Danh sách khoản đã mua
Danh sách tài khoản Google Ads bạn mua từ 3F
Lịch sử giao dịch
Đang cập nhật