Google Ads
Tiktok Ads
Social Media - SEO
Tác vụ
Quỹ: 0$
Lưu ý :
- Tài khoản được 3F cung cấp là tài khoản đại lý, sử dụng tiền tệ USD. vì thế có độ uy tín hơn tài khoản mới sử dụng VND
- Sau khi tiêu hết tiền trong tài khoản bạn có thể nạp thêm tiền quảng cáo. Tỉ giá nạp tiền là 26.000 vnd/1 usd. Hệ thống sẽ tự quy đổi và thêm ngân sách cho bạn
- Trong trường hợp đang chạy quảng cáo, tài khoản bị tạm ngưng vì vi phạm chính sách, trong trường hợp số tiền nạp lớn hơn số tiền bạn chạy quảng cáo bạn có thể yêu cầu đổi tài khoản hoặc hoàn lại chi phí chưa chạy
- Trong trường hợp quảng cáo không được chấp thuận, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền. Xem quy định về hoàn tiền và biểu phí hoàn tiền
Danh sách khoản đã mua
Danh sách tài khoản Google Ads bạn mua từ 3F